Ponuka sužieb:


Práce v katastri nehnuteľností:
geometrické plány na
 • zameranie stavieb (rod. domov, garáží)
 • majetkovo právne usporiadanie
 • oddelenie pozemkov
 • vyznačenie vecného bremená
 • vytýčenie vlastníckych hraníc
Práce v inžinierskej geodézii:
 • zameranie inžinierskych sietí s digitálnym spracovaním
 • zameranie mapových podkladov pre projektovanie stavieb
 • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
 • vytýčenie stavebných objektov
 • digitálny model terénu, rezy terénu
 • tvorba účelových máp
Špecializované geodetické práce:
 • spracovanie registrov obnovenej evidencie pôdy (ROEP)
 • spracovanie výkupových elaborátov pre líniové stavby
Ďalšie služby:
 • zmluvy v oblasti nehnuteľností
 • podklady pre dedičské konanie
 • organizácia výkupu pre líniové stavby
 • podklady pre vyvlastňovacie konanie

(c) www.strabon.sk, design & programming IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - počítačové kurzy a počítačové školenia